Logga
Olika bilder som skiftar
Kärltvätt Hissbärram Transportbanor
Den stora bilden/Bilden du ha valt

Balcoram 800 – 1100 är vår egenproducerade bärram för smalhissar Bärramen innehåller i standardutförande följande komponenter:

Bärande konstruktion i bredd upp till 1100 mm
Max invändig korghöjd 2150 mm
Minsta möjliga topphöjd 2500 mm
Buffert
Cylinderstolpe med linjustering
Linok
Linhjul
Gejdfäste för vägginfästning eller NTD-ersättningsmodell (för infästning i bef. U-gejd)
Ritningsunderlag för uppställningsritning
Fång för 90/75/16 mm T-gejd
HR för hastighet 0,3 eller 0,6 m/sek
PRE-Trigged system
Kuggband och brytare för HR
Gejdmonterade fäste för bandbrytare
Cylinderfäste
Montageanvisning
Certifikat för de delar som krävs
Gropstötta med gränslägesbrytare i fast del